Uit ons nieuwsoverzicht:

Erelidmaatschap Paul Bijloo

Op 15 mei werd de ALV gehouden. Na het punt Financiën -waar de penningmeester grote complimenten kreeg vanuit de volle zaal en van de Kascommissie- kwam punt 6: het aftreden van bestuurslid Paul Bijloo wegens verstrijken termijn(en).

Paul, actief als hij is, stond subiet op om alvast de bos bloemen en fles whisky die hij in de hoek van de zaal had zien staan te pakken. Hilariteit alom. Gelukkig hield onze voorzitter de regie en nam de tijd om Paul op waardige wijze te bedanken voor zijn grote inzet gedurende zijn twee volle bestuurstermijnen. Zo noemde hij de vele en diverse activiteiten waar Paul de drijvende kracht was. In de afgelopen 20(!) jaar heeft Paul zich zowel voor als achter de schermen ingezet voor de sociëteit, getuige ook het feit dat hij ruim 25.000 keer inlogde op onze website om een en ander in goede banen te leiden. Ook roemde hij Paul zijn betrokkenheid bij de leden en zijn positieve bijdrage aan het sociëteitsleven. Mooie woorden die zichtbaar iets deden met Paul.

Maar het bleef niet louter bij mooie woorden, bloemen en whisky. Op voordracht van diverse leden en het bestuur werd door de ALV besloten om Paul tot Erelid te benoemen. Het Erelidmaatschap is zeer exclusief binnen onze sociëteit en er waren tot dat moment slechts 2 Ereleden, waaronder de aanwezige Emile van Swelm. De voorzitter overhandigde onder luid applaus de bijbehorende oorkonde aan het kersverse Erelid. Geëmotioneerd, maar vol humor, nam Paul het woord, waar hij de leden hartelijk bedankte en afsloot met de veelzeggende frase: “U bent nog niet van mij af!”

foto: Peter Lindeboom
tekst: Michiel H.