Het lidmaatschap

De sociëteit kent uitsluitend mannelijke leden. De leden respecteren de tradities van onze sociëteit:

  • respect voor elkaar, met veel ruimte voor discussie;
  • correcte omgang en kleding (op de maandagavonden: jasje-dasje);
  • de sociëteit is een hechte vriendenkring, en géén businessclub; alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn.

De entreefee bedraagt € 165, terwijl de jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 350. Leden tot 30 jaar betalen geen inschrijfgeld, voor hen is de jaarlijkse contributie € 100. Leden die in de loop van het jaar lid worden, betalen contributie naar rato van het aantal maanden lidmaatschap nog te gaan.

Meer weten, lid worden? Kom een keer als gast van "De Vereeniging" een maandag- of donderdagavond langs. Indien de kennismaking bevalt, volgen nog enkele bezoeken, waarna twee leden u voordragen voor het lidmaatschap.

Voor deze kennismaking - of voor meer informatie - vult u onderstaand formulier in.