Het lidmaatschap

Waarom lid worden?

Sluit je aan bij een hechte vriendenclub, waar we op informele basis ervaringen en kennis met elkaar delen. Hoe weet je of je je thuis gaat voelen bij onze gezelligheidsvereniging, en hoe weten wij of jij bij ons “past”? Geen ingewikkelde procedure, maar gewoon langskomen. Na een paar bezoeken blijkt of het klikt. Vervolgens begeleiden twee mentoren het nieuwe lid om zijn introductie in de Vereeniging soepel te laten verlopen.

Een exclusieve club?

Dat valt wel mee, maar we zijn wel een mannen club. De entreefee bedraagt € 165, terwijl de jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 350. Leden tot 30 jaar betalen geen inschrijfgeld, voor hen is de jaarlijkse contributie € 100. Leden die in de loop van het jaar lid worden, betalen contributie naar rato van het aantal maanden lidmaatschap nog te gaan.

Meer weten, langs komen?

Laat hier onder weten wanneer je langs wilt komen: een maandagavond (meer formeel, jasje/dasje), vaak sprekers, zie agenda), of een informele bar avond, elke donderdag vanaf ca. 19:30 uur.