Richard Gerritse

Emile van Swelm

Ger Mik

Voorzitter

Jan-Marcel van de Riet

Secretaris

John Werkhoven

Penningmeester

Paul Bijloo

Bestuurscommissaris Maandagavond & Activiteiten

Dirk Dotman

Bestuurscommissaris Genootschappen

Paul Bijloo

Voorzitter

Michiel Huisinga

Commisielid sprekers

Ernst Koppejan

Catharijne Lezing

Frits de Leeuw

Commissielid sprekers

Clen Verkleij

Commissielid sprekers

Hans Vroom

Catharijne Lezing

Paul Wesselink

Commisielid sprekers

Commissie die zich bezig houdt met de stapsgewijze realisering van een meerdaagse sociëteit

Ger Mik

voorzitter

Jan van Dijkhuizen

lid

Peter Lindeboom

lid

Reinier Rijke

lid

De commissie Bouwteam begeleidt de verbouwing van onze Sociëteit.

Dirk Dotman

lid

Siegfried Duursma

Lid

Ubbo Hylkema

Voorzitter

Hans Langhout

Secretaris

Rijnhold Noorlag

Lid

Christiaan Ticheler

lid

Dick van Zoelen

lid

Kees Heutink

Voorzitter

Michiel Bilderbeek

Commissielid ledenadministratie

Jan Willem Menkveld

Commissielid - inauguraties

Kenmerk van een vriendenclub is de persoonlijke aandacht, vooral bij gelukkige momenten, maar ook bij vervelende zaken.
Deze commissie zorgt er voor dat de gelukkige momenten, zoals een huwelijk of geboorte, en de vervelende of tragische momenten de juiste aandacht krijgen.

Paul van Asten

Lid

Marc Bos

Lid

Kees Heutink

Voorzitter

Ruud Kikkert

Lid

Arnoud Kleinhans

Lid

Italo De Lorenzo

Lid

De PR Comissie ondersteunt het bestuur bij de profilering van onze Vereeniging.

Ronald Denz

Voorzitter

Stijn Terlingen

Secretaris

Lienard Kost

penningmeester

Jan Abercrombie

Interne PR

Hans-Peter Lassche

Coördinator voor de (sociale) media

Florijn Perdok

lid

Leon Rodenburg

Lid

Maarten Smits

lid

Rob van Oirsouw

lid

Herman Schalken

lid

Jan Theo Verwaaijen

lid

Ben Verwiel

lid