Richard Gerritse

Emile van Swelm

Ger Mik

Voorzitter

Jan-Marcel van de Riet

Secretaris

John Werkhoven

Penningmeester

Paul Bijloo

Bestuurscommissaris Maandagavond & Activiteiten

Dirk Dotman

Bestuurscommissaris Genootschappen

Paul Bijloo

Voorzitter

Michiel Huisinga

Commissielid Sprekers

Ernst Koppejan

Catharijne Lezing

Frits de Leeuw

Commissielid Sprekers

Clen Verkleij

Commissielid Sprekers

Hans Vroom

Catharijne Lezing

Paul Wesselink

Commissielid Sprekers

Commissie die zich bezig houdt met de stapsgewijze realisering van een meerdaagse sociëteit

Ger Mik

Voorzitter

Jan van Dijkhuizen

Lid

Peter Lindeboom

Lid

Reinier Rijke

Lid

De commissie Bouwteam bewaakt de staat van het gebouw van onze Sociëteit en adviseert het bestuur hieromtrent. Ook de begeleiding van uit te voeren werkzaamheden behoort tot haar taak

Rijnhold Noorlag

Voorzitter

Hans Langhout

Secretaris

Dirk Dotman

Lid q.q.

Siegfried Duursma

Lid

Reinier Rijke

tijdelijk t.b.v. digitale projecten

Dick van Zoelen

Lid

Michiel Bilderbeek

Commissielid Ledenadministratie

Pieter Boender

Commissielid

Ton van der Gronde

Commissielid

Kenmerk van een vriendenclub is de persoonlijke aandacht, vooral bij gelukkige momenten, maar ook bij vervelende zaken.
Deze commissie zorgt er voor dat de gelukkige momenten, zoals een huwelijk of geboorte, en de vervelende of tragische momenten de juiste aandacht krijgen.

Paul van Asten

Lid

Marc Bos

Lid

Ruud Kikkert

Lid

Arnoud Kleinhans

Lid

Italo De Lorenzo

Lid

Pieter Jan Stokhof

lid

De PR Commissie ondersteunt het bestuur bij de profilering van onze Vereeniging.

Ronald Denz

Voorzitter

Stijn Terlingen

Secretaris

Joost de Vries

Lid

Klaas Drupsteen

Lid

Hans-Peter Lassche

Lid

Rob van Oirsouw

Lid

Herman Schalken

Lid

Jan Theo Verwaaijen

Lid

Ben Verwiel

Lid