Paul Bijloo

Erelid

Richard Gerritse

Erelid

Emile van Swelm

Erelid

Ger Mik

Voorzitter

Jan-Marcel van de Riet

Secretaris

John Werkhoven

Penningmeester

Dirk Dotman

Bestuurslid Genootschappen

Michiel Huisinga

Bestuurslid Activiteiten

Jeroen Sparla

Bestuurslid Communicatie

Paul Bijloo

Voorzitter

Michiel Huisinga

Commissielid

Ernst Koppejan

Commissielid

Clen Verkleij

Secretaris

Hans Vroom

Commissielid

Paul Wesselink

Commissielid

De Commissie Gebouw bewaakt de staat van het gebouw van onze Sociëteit en adviseert het bestuur hieromtrent. Ook de begeleiding van uit te voeren werkzaamheden behoort tot haar taak.

Robert Kromhof

Voorzitter

Dirk Dotman

Lid

Reinier Rijke

tijdelijk t.b.v. digitale projecten

Michiel Bilderbeek

Voorzitter

Hans-Peter Lassche

Lid Ledenwerving

Pieter Boender

Commissielid

Maarten Bos

GastHeer

Ton van der Gronde

GastHeer

Reinier Rijke

GastHeer

De Commissie Lief en Leed zorgt er voor dat de gelukkige momenten, zoals een huwelijk of geboorte; maar ook de vervelende of tragische momenten de juiste persoonlijke aandacht krijgen.

Arnoud Kleinhans

Voorzitter

Ruud Kikkert

Lid

Italo De Lorenzo

Lid

Pieter Jan Stokhof

lid

Bart Vermeulen

lid

De PR Commissie ondersteunt het bestuur bij de profilering van sociëteit De Vereeniging.

Ronald Denz

Voorzitter

Tim In 't Veld

Secretaris

Taha Benseddik

Lid, interne communicatie en social media

Hans-Peter Lassche

Lid

Rob van Oirsouw

Lid

Jörgen Simon

lid

Jan Theo Verwaaijen

Lid

Ben Verwiel

Lid