Richard Gerritse

Emile van Swelm

Jan van Dijkhuizen

Voorzitter

Jan-Marcel van de Riet

Secretaris

Paul Bijloo

Bestuurscommissaris Maandagavond & Activiteiten

Dirk Dotman

Bestuurscommissaris Genootschappen

John Werkhoven

Penningmeester

Paul Bijloo

Voorzitter

Michiel Huisinga

Commisielid sprekers

Ernst Koppejan

Catharijne Lezing

Frits de Leeuw

Commissielid sprekers

Clen Verkleij

Commissielid sprekers

Hans Vroom

Catharijne Lezing

Paul Wesselink

Commisielid sprekers

Kees Heutink

Voorzitter

Michiel Bilderbeek

Commissielid ledenadministratie

Jan Willem Menkveld

Commissielid - inauguraties

Kenmerk van een vriendenclub is de persoonlijke aandacht, vooral bij gelukkige momenten, maar ook bij vervelende zaken.
Deze commissie zorgt er voor dat de gelukkige momenten, zoals een huwelijk of geboorte, en de vervelende of tragische momenten de juiste aandacht krijgen.

Paul van Asten

Lid

Marc Bos

Lid

Kees Heutink

Lid

Ruud Kikkert

Lid

Italo De Lorenzo

Lid

De PR Comissie ondersteunt het bestuur bij de profilering van onze Vereeniging.

Martin van Leeuwen

Lid

Stijn Terlingen

Lid