Uit ons nieuwsoverzicht:

Mobiliteit in een veranderende stad

Donderdag 9 februari organiseerden Congresgebouw de Vereeniging en sociëteit “De Vereeniging” de tweede Stadsdialoog. Onderwerp was deze keer mobiliteit. Een belangrijk onderwerp, want hoe verenigen we de groeiambities van Utrecht met de nu al bestaande mobiliteitsvraagstukken.

Sprekers waren deze keer Dick Ettema, hoogleraar Urban Accessibility en Social Inclusion aan de Universiteit Utrecht, en Danny Edwards, stedelijk onderzoeker, planner en ontwerper bij Bureau Blau.

Dick Ettema constateerde dat de auto de afgelopen decennia leidend is geworden en dat de omslag pas langzaam op gang komt. De ontwikkelingen zijn daar een prima illustratie van; vijftig jaar geleden moest alles wijken voor de auto en pas nu komen we daar op terug. Het beleid rond mobiliteit was vraag gestuurd, predict and provide. Tegenwoordig probeert de politiek het initiatief terug te winnen, decide and provide. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe wijk Merwede, die autoluw moet gaan worden. De visie van de gemeente voor 2040: gezond, nabij, inclusief, geen groei van het autoverkeer.

Er valt nog veel winst te behalen. Nu gaat 0,02 procent van de autokilometers door deelauto’s. En ook op het gebied van deelfietsen is er nog veel mogelijk.

Danny Edwards doet veel onderzoek naar patronen in mobiliteitsbewegingen, datagestuurd dus. Die data zijn, wat hem betreft, niet bedoeld als argument voor het stadsbestuur om beleid door te trekken; “De data wijzen dit uit, en dus…” Hij vindt juist dat er beter naar de input van burgers gekeken en geluisterd moet worden om op basis daarvan locatieprofielen vast te stellen en die zouden vervolgens leidend moeten zijn voor het mobiliteitsbeleid.

In Utrecht verschuift het zwaartepunt westwaarts. De dynamiek van de westkant van de stad zal met de komst van Rijnenburg zeker verder toenemen. Een andere tendens is meer de hoogte in, zeker aan de westkant van het station, en minder klein en meer groot. Allemaal zeer grootstedelijk, maar toch zal er goed gekeken moeten worden naar het belang van lopen en fietsen.

Hoewel het soms vrij technisch werd met veel voor de leek niet direct duidelijke kaartjes bleven de aanwezige Heeren en de vele gasten tot het eind toe geboeid. Het gaat tenslotte wel om ons eigen stadsie.

Tekst en foto: Hans-Peter Lassche