Uit ons nieuwsoverzicht:

Een bijzondere Heerenmaaltijd

Afgelopen maandag was het eindelijk zover: de eerste Heerenmaaltijd sinds oktober vorig jaar. Vanwege de coronamaatregelen was er plek voor slechts 35 Heeren, maar die waren er dan ook.

De haren mogen dan vaak grijs zijn, toch leek het wel een groep enthousiaste jonge honden. Hartelijke begroetingen, eindelijk weer eens bijpraten, als Heeren onder elkaar, maar vooral ook als vrienden. Dat gold zeker voor Ton van der Gronde. Hij vroeg voorafgaand aan de maaltijd kort het woord. Hij wilde graag de Heeren bedanken die hem hebben gesteund tijdens de jarenlange ziekte van zijn vrouw Gemma en zeker na haar overlijden vorige maand. Voor Ton nogmaals het bewijs dat De Vereeniging een vriendenclub is.

De heropening betekent dat we nog drie keer gebruik zullen maken van de diensten van Mammoni. Er is natuurlijk het volste vertrouwen in Oud London, maar, het moet gezegd, Mammoni neemt waardig afscheid. Met Alex in de keuken was de maaltijd prima. Met Youssef en zijn team gold hetzelfde voor de bediening.

Niet te vergeten, het was de eerste Heerenmaaltijd onder het voorzitterschap van Ger Mik.

Heeren, de signalen staan op groen! Hopelijk tot snel.

Tekst en foto: Hans-Peter Lassche