Uit ons nieuwsoverzicht:

Wat ging er mis bij de banken?

en hoe ziet de volgende crisis er uit ?

( Op verzoek van diverse leden: Bij deze een beknopte samenvatting van mijn voordracht van 2 maart jl. )

Tot 25 jaar geleden was het bankwezen een saaie sector; alles was gericht op degelijkheid en continuïteit.
In de jaren negentig gingen de banken in het kader van globalisering steeds meer internationaal opereren zonder dat zij zich voldoende realiseerden dat er elders volstrekt andere bedrijfsculturen heersten.
Aandeelhouderswaarde en variabele beloningen creëerden in Nederland een spanningsveld met de bestaande zorgplicht richting cliënten. Hier zijn een aantal banken op stukgelopen.
Inmiddels is het werkklimaat voor banken dusdanig verslechterd, dat zij binnen 5 jaar uit het straatbeeld verdwenen zullen zijn. Of we blij moeten zijn met de nieuwe financiële dienstverleners, de Googles en Amazones van deze wereld, is zeer de vraag.

Veel zorgwekkender is echter het doodlopende pad dat de ECB ruim 10 jaar geleden is ingeslagen. In een poging de euro te redden, heeft de ECB de geldkraan volledig open gedraaid en kunnen de euro-landen bijna gratis hun tekorten financieren. Vooral Italië maakt hier dankbaar misbruik van. Waar eindigt dit gratis geld sprookje?
Als het opkoopprogramma van de ECB na verloop van tijd onvermijdelijk in een lagere versnelling wordt gezet en de rente voor de zuidelijke landen op loopt, haakt Italië als eerste af. Een déconfiture van Italië zal het welvaartniveau in de rest van Europa zwaar aantasten en tot grote spanningen leiden tussen noord en zuid.

Peter Lindeboom