Uit ons nieuwsoverzicht:

Natte voeten?

Natte voeten?

Vroeger had iedereen een mening over het weer, tegenwoordig lijkt iedereen ook nog eens een mening over het klimaat te hebben. Er toch maar eens een expert bijhalen. En daarom was Michiel van de Broeke op maandag 7 oktober te gast bij sociëteit “De Vereeniging”.

Professor Van den Broeke is hoogleraar Polar Meteorology aan de Universiteit Utrecht en in die hoedanigheid doet hij onder andere onderzoek naar de ijslagen en sneeuwkappen op Groenland en Antarctica. Die boorkernen uit die lagen zeggen veel over het klimaat gedurende de afgelopen honderdduizenden jaren. Zo kunnen de luchtbelletjes in het ijs ons iets vertellen over de concentraties CO2 in de atmosfeer in verschillende periodes.

Dat levert onrustbarende resultaten op. De toename van CO2 in de atmosfeer verloopt momenteel honderd keer sneller dan ooit tevoren in de gemeten periode en die periode gaat op Antarctica ongeveer 800.000 jaar terug. Die stijging begon rond 1850, gaat sindsdien alleen maar sneller en loopt redelijk parallel met het gebruik van fossiele brandstoffen door de mens.

Tot niet al te lang geleden was de gedachte dat het niet zoveel uitmaakt of het op Antarctica nou 16 of 18 graden vriest. Dat blijkt door de invloed van het zeewater toch anders. Grote delen van het ijs op Antarctica rusten namelijk niet op land, maar drijven. Op dat drijvende ijs heeft warmer zeewater een veel grotere invloed dan op het landijs. Ter indicatie, de ijskap op Groenland is 1,7 kilometer dik en die op Antarctica twee kilometer. Zouden beide verdwijnen, dan stijgt de zeespiegel met zestig meter.

Zelfs als we nu drastische actie zouden ondernemen – hard nodig volgens professor Van de Broeke – dan nog duurt het enkele decennia voor de resultaten zichtbaar worden. Dat betekent dat we ons hoe dan ook zullen moeten voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Zo zijn onze Deltawerken berekend op een stijging van de zeespiegel met veertig centimeter. Dat is niet voldoende. Nederland zal moeten inzetten op adaptatie en mitigatie. Nu de (politieke) wil nog.

Tekst en foto: Hans-Peter Lassche