Uit ons nieuwsoverzicht:

De provincie telt mee

Hans Oosters, sinds 1 februari dit jaar commissaris van de Koning in onze provincie, was op 30 september te gast bij sociëteit “De Vereeniging”. Hij nam de uitnodiging niet lichtzinnig op, en in die gedachte werd hij gesterkte door een berichtje van burgemeester Jan van Zanen, die hem veel succes wenste.

Oosters heeft al een lange periode als bestuurder achter de rug. Van 2000 tot 2005 als burgemeester en van 2005 tot begin dit jaar als dijkgraaf. Wat betekent het om bestuurder te zijn? Volgens Oosters is een belangrijke opgave om ontwikkelingen voor te zijn en dat valt tegenwoordig niet mee, omdat ontwikkelingen zeer snel gaan. Een andere uitdaging is de rolverdeling tussen allerlei bestuursorganen. Vroeger waren die duidelijk afgebakend, nu zijn die minder duidelijk. Dat biedt echter ook mogelijkheden om in bepaalde complexe dossiers samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Wat zijn die complexe dossiers. Volgens Oosters spelen er op provinciaal niveau drie hoofdvraagstukken: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Deze vraagstukken spelen natuurlijk niet alleen in onze provincie, maar in heel Nederland. De belangrijke rol van de decentrale overheden wordt ook door de nationale overheden onderkend en erkend, want tijdens de laatste kabinetsformatie vroeg de kabinetsinformateur een advies aan de gezamenlijke decentrale overheden.

De commissaris van de Koning vindt dat overheden naar buiten toe niet steeds vanuit hun eigen domein moeten redeneren; voor de buitenwereld is er namelijk maar één overheid.

Een belangrijk beleidsterrein van de provincies is de ruimtelijke ordening. Hoe gaan we om met de beperkte ruimte? Voor Utrecht is die vraag van groot belang, omdat Utrecht onlangs is uitgeroepen tot de meest competitieve regio van de EU. Utrecht is dus een aantrekkelijke regio. Hoe houden we dit vast? Eind 2019 komt de provincie met regionale omgevingsvisie.

Niet alle Heeren vonden de genoemde hoofdvraagstukken de belangrijkste punten op de provinciale agenda. Waarom niets over de Uithoflijn? Volgens Oosters lijkt dit probleem eindelijk opgelost.

En de georganiseerde criminaliteit? Die houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Volgens Oosters een terecht punt. Hij geeft aan dat de provincie probeert grip te krijgen op de georganiseerde criminaliteit, maar waarschuwt tevens dat dit niet van vandaag op morgen geregeld zal zijn.

Tekst en foto: Hans-Peter Lassche