Uit ons nieuwsoverzicht:

Een levendig verkiezingsdebat

Op donderdag 14 maart, de week voor de Provinciale Statenverkiezingen vond in de Koning Willem III Zaal een verkiezingsdebat plaats, georganiseerd door Freek Bueno de Mesquita en in goede banen geleid door Klaas Drupsteen, waaraan maar liefst zeven partijen deelnamen.

Er werd gedebatteerd aan de hand van drie stellingen over provinciale onderwerpen, waarbij telkens twee partijen het debat openden. Daarna gaf Roy Luca van de lijst U26 een korte reactie en vervolgens mochten ook de andere partijen meedoen.

Gezien de onderwerpen waar Provinciale Staten zich mee bezighoudt, zoals ruimtelijke ordening, milieu, infrastructuur en verkeer &vervoer, vlogen de vonken er niet echt af, maar het was wel een verhelderend debat.

Voor zowel de heer Osman Suna van de PvdA als de heer Marc van Ravels van het CDA zijn – weliswaar met pijn in het hart – de (groene) gebieden niet heilig als het gaat om voldoende woningbouw. Alleen D66 en GroenLinks willen nog een poging wagen de buitengebieden te sparen; D66 door meer hoogbouw naast belangrijke voorzieningen en GroenLinks door leegstand en braakliggende terreinen beter te benutten.

Selma Bas van D66 en onze eigen Ronnie Hossain gingen in debat over de stelling dat er geen nieuwe autowegen worden aangelegd en dat het geld voor infrastructuur naar het ov en de aanleg van fietspaden moet. Beide partijen vonden dit een wat valse keuze en beide gaven aan dat er geld naar beide moet, waarbij D66 vooral bestaande wegen wil verbeteren, terwijl de VVD ook nieuwe wegen niet uitsluit. GroenLinks vindt dat het wegennet in onze provincie wel zo’n beetje af is.

Waarom maken we ons als provincie eigenlijk druk als wereldwijd de milieuvervuiling alleen maar toeneemt? Eindelijk een stelling waarbij twee partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden. Han IJssennager van de PVV was het hartgrondig met de stelling eens: “We bereiken niets en het kost veel te veel geld.” Voor Huib van Essen van GroenLinks zijn deze verkiezingen klimaatverkiezingen. Hij kan helemaal niets met de stelling dat Nederland een soort Gekke Henkie in Europa is. “Wij liggen niet aan kop, wij moeten er eerst maar eens voor zorgen dat we de staart van het peloton bereiken.” Zelfs China doet het op veel terreinen beter dan Nederland, aldus Van Essen. De andere partijen zijn wel bereid tot milieumaatregelen, maar hamerden ook op de betaalbaarheid en een draagvlak onder de bevolking.

Het debat had wel wat meer aandacht van de leden verdiend, maar gelukkig waren er ook veel gasten waardoor de sprekers niet voor een lege Koning Willem III Zaal stonden.

Tekst: Hans-Peter Lassche