Uit ons nieuwsoverzicht:

A special relationship

Driemaal is scheepsrecht. Na twee eerdere afzeggingen vanwege andere verplichtingen mocht sociëteit “De Vereeniging” op maandag 1 april – nee, geen grap – de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra als spreker verwelkomen. Meer dan honderd aanwezigen, Heeren en hun gasten, waren wel benieuwd naar de ambassadeur.

Donald Trump mag buiten zijn eigen landsgrenzen misschien niet een zeer populaire president zijn, aan Hoekstra is dat niet te merken; aimabel, geestig, welbespraakt en met een flinke dosis zelfvertrouwen ging hij duidelijk niet gebukt onder de reputatie van zijn president.

Allereerst betuigde Hoekstra zijn medeleven aan de stad Utrecht voor de slachtoffers van de aanslag op 18 maart

Zijn daadwerkelijke betoog begon hij zeer uitdagend door te stellen dat hij vaker dit soort praatjes houdt en dat hij dan meestal tijd overhoudt omdat er na afloop altijd zo weinig vragen zijn. Ook maakte hij duidelijk dat de Heeren hem alles konden vragen. Helaas werd deze mogelijkheid niet ten volle benut; voordat hem het vuur aan de schenen gelegd kon worden, was het plenaire gedeelte van de avond voorbij.

Hoekstra sprak niet echt over zijn Groningse wortels, maar hij ging wel in op wat voor hem de echte special relationship van de Verenigde Staten is, namelijk die met Nederland. “Tegen Groot-Brittannië hebben we onze onafhankelijkheid moeten bevechten en ze hebben in 1814 zowel het Witte Huis als het Capitool platgebrand. Terwijl Nederland het eerste land was dat de Amerikaanse onafhankelijkheid met saluutschoten begroette en tijdens de onafhankelijkheidsoorlog wapens aan de Amerikanen leverde. Dus eigenlijk hebben wij onze liefde voor wapens mede aan jullie te danken.”

Ook nu nog, zeker gezien de aanstaande Brexit, speelt Nederland in de Verenigde Staten een belangrijke rol als toegangspoort tot Europa en verder.

Op veiligheidsgebied hebben de Amerikanen gemengde gevoelens als het om Nederland gaat; enerzijds dankbaar dat Nederland aan zeer veel missies meedoet of mee heeft gedaan, anderzijds teleurgesteld omdat Nederland, net als de meeste Europese bondgenoten, zijn financiële verplichtingen als het gaat om het defensiebudget, niet nakomt.

In de rondvraag werden vooral vragen gesteld over het Amerikaanse beleid, bijvoorbeeld over de Brexit, het al dan niet vrijlaten van terrorismeverdachten in Syrië en Irak en het klimaatakkoord van Parijs, en de antwoorden van de ambassadeur waren, zoals viel te verwachten, weinig verrassend voor wie het nieuws een beetje volgt. Maar, nogmaals, Pete Hoekstra deed dit alles met flair en humor.

Uiteindelijk toch een interessante avond met een hoge opkomst en een gezellige nazit.

Tekst en foto: Hans-Peter Lassche