Uit ons nieuwsoverzicht:

Europa staat er goed voor

Vanavond is oud-minister Aart Jan de Geus (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2002-2007) onze gast. Momenteel is hij CEO van Bertelsmann Stiftung. Deze stichting verkrijgt haar vermogen uit dividend van het tachtig procent belang in de Bertelsmann Group, de eigenaar van onder ander RTL Group, Penguin Random House en de Bertelsmann Printing Group De Bertelsmann stichting probeert met zo’n 80 miljoen per jaar nationaal en internationaal het verschil te maken op het gebieden van o.a. economie, onderwijs en cultuur. Dit doet de stichting voornamelijk door (wetenschappelijk) onderzoek, advies en eigen programma’s.
De spreker gaat in op de vragen: Waar gaan we heen met Europa? Hoe staan we er nu financieel & politiek voor en wat moet er nog gebeuren?
Volgens de spreker moet Europa “de nostalgie overwinnen door te leren uit het verleden”. Hij geeft toelichting op deze bewering aan de hand van vier stellingen:
• de Eurozone is een ‘finished business’.
• het vrije verkeer van mensen is een ‘finished business’ sinds de buitengrenzen van EU niet goed worden bewaakt.
• de Brexit is een soort ‘wake-up call’ voor de EU. De Geus verwacht wel een toenadering van de Britten om tot een werkbare situatie te komen.
• er is een erosie van democratische instituties. Als voorbeeld in Nederland: PvdA en CDA hebben samen slechts ongeveer 20% van de stemmen.
Toch staan we er in Europa goed voor. Voor Nederland geldt: de afwezigheid van oorlog sinds 1945, onze gemiddelde persoonlijke gezondheid, ons inkomen, de kwaliteit van leven en ons opleidingsniveau. En er is toch een samenwerking als nooit tevoren met die 28 staten en 6 kandidaat staten. De EU stelt dan ook veel voor in de wereldhandel. Maar zijn die voordelen er dan ook voor alle burgers?
De Geus stelt dat de democratische krachten opnieuw moeten worden gemobiliseerd, vooral via de jeugd. Hij herhaalt: “Overwin de nostalgie en leer van het verleden”. Tot slot geeft hij ons mee: “Build on the next generation”.
Uit de zaal komen zoals gebruikelijk enkele vragen. Over opleidingen, over democratische processen wanneer er zo weinig partijleden zijn, over mogelijke afbrokkeling van de Eurozone. Met name de opmerkingen over het gebrek aan Europese focus en de enorme diversiteit, die zowel positieve als negatieve aspecten kent, geven nog stof tot nabespreking tussen de spreker en de toehoorders. Een welverdiend applaus voor de spreker klinkt tot slot.

Tekst: Peter Nekkers