Uit ons nieuwsoverzicht:

Wildavond bij “De Vereeniging”

Hert, fazant, wild zwijn, patrijs, haas, gans, ree. De liefhebber weet welke kant dit opgaat en hem loopt waarschijnlijk het water al in de mond. We hebben het natuurlijk over het wildseizoen. Ook sociëteit “De Vereeniging” laat het wildseizoen nooit ongemerkt voorbijgaan en daarom genoten ongeveer 75 Heeren, waaronder een delegatie van Artemis, het jachtgezelschap van het USC, op maandag 22 oktober van een heus wilddiner.

Dit jaar werd de maaltijd verluchtigd door een presentatie van ons lid Jan van den Hoeven en zijn zoon Lawrence. Zij vertelden over de geneugten van de jacht, maar ook over de (strenge) regelgeving en de verantwoordelijkheid die jagers hebben en meestal zelf ook voelen.

In Nederland dient de jacht twee doeleinden, die elkaar ook nog eens behoorlijk overlappen: de jacht is bedoeld voor natuurbeheer, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat bepaalde soorten niet al te talrijk worden en zo het ecosysteem verstoren. Daarnaast wordt er gejaagd om het geschoten wild (al dan niet zelf) te eten. Het wild dat wordt geschoten vanwege beheerdoeleinden belandt uiteindelijk ook op het bord van de liefhebber, vandaar de overlap. Er is in Nederland geen ruimte voor de jacht als “trofeesport”, waarbij het afschieten van wilde dieren het enige doel is.

Binnenkort kunt u hier wellicht nog een vervolgverslag lezen over deze avond, want ondergetekende kwam met zijn antwoord 256 het dichtst in de buurt van het juiste antwoord op de videovraag hoeveel kogeltjes er in de getoonde hagelhuls zaten, namelijk 255. Uw nederige dienaar gaat overigens wel trofeejagen, maar de slachtoffers, als zij hem tenminste niet weten te ontsnappen, zullen kleiduiven zijn. Omstanders zullen waar mogelijk gespaard worden.

Tekst en foto (en prijsvraagwinnaar): Hans-Peter Lassche