Een van onze Genootschappen:

Muziek Genootschap "MusiCista"

Het Muziek Genootschap houdt zich bezig met muziek in de breedste zin des woords. Op donderdagavonden geven we blijk van onze speciale muziekinteresses en recente muziekervaringen. Dat kan gaan over klassiek, pop, rock, jazz, elektronisch, experimenteel, enz. Verder kan er na verloop van tijd op amateurniveau een Vereenigings “huisband” opgezet worden.

Denk verder aan excursies als groep naar bijvoorbeeld instrumentenmakers, bijwonen van bijzondere concerten, uitnodigingen aan musici om te spelen in de sociëteit, zo mogelijk ook door onze eigen sociëteitsleden en in samenwerking met de activiteitencommissie het regelen van lezingen door muziekprominenten. Het een en ander proberen we zoveel mogelijk te doen in samenwerking met de HKU Utrechts conservatorium.

Kort en goed, interessante sprekers proberen aan te trekken voor de maandavonden rondom het thema muziek, voor de donderdagavonden en vrijdagavonden laagdrempelig invulling proberen te geven aan wat er mogelijk is rondom het thema muziek en waar behoefte aan is.