Een van onze Genootschappen:

Militair Genootschap "De Militaire Tafel"

De Militaire Tafel is het Genootschap voor actief dienende en oud-militairen. Ook oud-leden van de studentenweerbaarheid kunnen lid worden. Leden van instituties gelieerd aan de Krijgsmacht zitten op uitnodiging aan. Met regelmaat legt de Militaire Tafel studiebezoeken af bij militaire eenheden en defensielocaties. Jaarlijks organiseert de Tafel Battle Field Tours in binnen- en buitenland.
Bij de maaltijden van de Militaire Tafel op onze sociëteit -steevast blauwe hap- zit over het algemeen een actief dienend militaire gast(spreker) aan.”