Een van onze Genootschappen:

De Militaire Tafel

De Militaire Tafel is het genootschap voor actief dienende en oud-militairen.
Leden van instituties gelieerd aan de Krijgsmacht zitten op uitnodiging aan.
Met regelmaat legt de Militaire Tafel studiebezoeken af bij militaire eenheden en defensielocaties.
Jaarlijks organiseert de Tafel Battle Field Tours in binnen- en buitenland.
Bij de maaltijden van de Militaire Tafel op de Sociëteit -steevast Blauwe Hap- zit over het algemeen een actief dienend
militaire gast aan.”