Een van onze Genootschappen:

De Vergeten Oorlog

Dit genootschap stelt zich ten doel de "vergeten oorlog" in Korea breder onder de aandacht te brengen.