Een van onze Genootschappen:

Vlegels

Dit genootschap is opricht om de groep leden jonger dan 50 te stimuleren vaker naar de Sociëteit te komen en meer Heeren uit deze leeftijdsgroep aan de Sociëteit te binden.

De Vlegels realiseren zich dat het voor deze groep vaak moeilijk is een juiste balans tussen werk en privé enerzijds en de sociëteit anderzijds te vinden. De Vlegels organiseren ongeveer acht activiteiten per jaar; leuke “jongensactiviteiten” in een informele ambiance, zowel binnen als buiten de sociëteit.

“Oudere jongeren” die al voor hun 50e lid waren, blijven welkom! Houd de agenda in de gaten.