Een van onze Genootschappen:

Motor Genootschap HMC "Kort door de Bog"

Waar heeft een Heer meer dan twee wielen voor nodig?

In de Heeren Motor Club ‘Kort Door De Bog’ hebben zich leden verzameld met een passie voor voldoende pk’s op twee wielen. Heeren motorrijders in het bezit een motor van bijna welk merk dan ook (bij slechts enkele merken fronsen wij volstrekt arbitrair de wenkbrauwen), die deze passie te gelegener tijde in goed gezelschap willen delen zijn welkom om als lid toe te treden tot onze HMC. De enige MC in Nederland die voor zover ons bekend nog niet bij Justitie als potentiële criminele organisatie onder de loep ligt.

De HMC organiseert tweemaal per jaar een roadtrip. In het voorjaar rijden we een ééndaagse rit in Nederland, beginnend op de Mariaplaats. Op de tweede roadtrip rijden we twee dagen en overnachten we in een naburig land, met gelegenheid voor een BBQ en alcoholica. Naast deze twee ‘officiële’ ritten rijden de leden regelmatig spontaan samen op, wanneer de meteo té mooi is om waar te zijn of wanneer er zich een passend gelegenheidsreisdoel aandient.

Voorop staan rokend rubber en gezelligheid, bij gelegenheid zijn introducées van buiten en binnen de Vereeniging welkom met het oog op ledenwerving. Join the club!