Een van onze Genootschappen:

Historisch Genootschap "Het Kapittel"

Sociëteit “De Vereeniging” is trots op de eigen geschiedenis en op het monumentale pand aan de Mariaplaats 14. Historisch Genootschap "Het Kapittel" koestert dit erfgoed. Het doet onderzoek naar de geschiedenis van de sociëteit, van het pand en de grond waarop het staat, en van de immuniteit Sinte Maria, kortom naar de plaats van pand en sociëteit in de Utrechtse geschiedenis.

Geregeld organiseert Het Kapittel rondleidingen langs of door plaatsen die, in de breedste zin, een rol spelen in de geschiedenis van “De Vereeniging” of van het pand. Ook worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd.