Een van onze Genootschappen:

La Grande Loge

Creatieve leden hebben binnen “De Vereeniging” voldoende keus. Een van de genootschappen waar zij terecht kunnen is La Grande Loge. Bij veel leden vooral bekend als de fotoclub, biedt La Grande Loge veel meer. Het genootschap richt zich op fotografie, design en ontwerp. Wel is het zo dat het vooral de leden van La Grande Loge zijn die veel van de activiteiten van de sociëteit prachtig op beeld vastleggen.

Ook voor La Grande Loge geldt dat belangstelling en enthousiasme belangrijker zijn dan kennis of ervaring. Juist de wisselwerking tussen leden leidt tot nieuwe ideeën en creativiteit.