Een van onze Genootschappen:

Rally Genootschap "Gas ter Planck"

Het Rally Genootschap richt zich op het in stand houden en vergroten van de interesse onder de leden van de sociëteit voor (semi-)klassieke en exclusieve automobielen, door het ontplooien van diverse activiteiten voor de leden van de Vereeniging en in het bijzonder die van het Genootschap, waarbij dergelijke auto’s een centrale rol spelen.

Zij organiseert daartoe jaarlijks een klassiekerpuzzelrit voor Sociëteitsleden naast potentieel andere bijzondere autoritten. Tevens vinden bezoeken aan automusea en –beurzen plaats. Daarenboven wordt ingezet om bezoeken te brengen aan bijzondere automobiele collecties (particulier dan wel handelsvoorraad), naast die aan een of meer van de Nederlandse automobielfabrikanten.