Een van onze Genootschappen:

Biljartgenootschap "De Quorte Queue"

Ooit beheersten biljarttafels de Grote Zaal van “De Vereeniging”. Maar ook nu kan er nog in sociëteitsverband gebiljart worden. Genootschap De Quorte Queue komt tweewekelijks op donderdag bijeen en verwelkomt alle leden ongeacht hun niveau. Plezier in het spel is voldoende.

Voor degenen die hun niveau willen verbeteren organiseert De Quorte Queue ieder jaar een cursus voor beginners onder leiding van een professionele biljartleraar. Maar zoals bij alle activiteiten binnen “De Vereeniging” geldt ook hier: het plezier staat voorop.