Een van onze Genootschappen:

Bridge Genootschap "Heeren Vragen"

Het aardige van bridge is dat je het je hele leven kunt blijven doen. En het plezier hoeft niet afhankelijk te zijn van het niveau waarop het wordt gespeeld. Bridge is dus een spel dat prima binnen “De Vereeniging” past.

Al jaren wordt er meer of minder frequent door verschillende leden in sociëteitsverband gebridged. Sinds september 2011 is er op een donderdag een vaste bridgeavond in de maand. Er is plaats voor maximaal 12 tafels.
Verschillende bridgers binnen de gelederen van “De Vereeniging” zijn graag bereid de beginselen van het spel aan geïnteresseerde leden bij te brengen.
Dit gebeurt meestal op de maandagavonden vóór borrel en diner.

Tijdstip, voorwaarden en andere details van het bridgegebeuren zullen via de activiteitenagenda bekend gemaakt worden.