Uit onze agenda:

Algemene Ledenvergadering-Online

maandag 29 november 2021, 20:00 uur
Vanavond is er een online Algemene Ledenvergadering.
Dus NIET op MP 14 maar thuis of vanaf je werkplek. Aanvang 20:00 uur.
Je deelname wordt bijzonder op prijs gesteld omdat er belangrijke zaken op de agenda staan waaronder:

- Statutenwijziging
- Prognose 2021 en begroting 2022
- Voorstel oprichten ANBI Stichting
- Discussie over de nota van de Commissie Modernisering over de toekomst van onze Sociëteit
- Voorstel benoeming bestuursleden

Als je niet kan deelnemen bestaat er natuurlijk ook de mogelijkheid om een ander lid te machtigen.
De stukken voor de vergadering staan op het mededelingenbord, inclusief de uitleg over hoe de online ALV werkt.

Graag aanmelden voor zondag 28 november 17:00 uur.
Je ontvangt dan op maandag overdag de link naar de vergadering.