Uit onze agenda:

Algemene Ledenvergadering

maandag 23 november 2020, 18:00 uur
Vanavond is er een Algemene Ledenvergadering.
Aanvang 18:00 uur in ons eigen pand Mariaplaats 14.
De stukken voor de vergadering komen te zijner tijd op het mededelingenbord.
Na afloop van de vergadering is er voor de deelnemers aan de vergadering een buffet.
Dit buffet wordt aangebonden door het bestuur.