Uit onze agenda:

Vervallen-Algemene ledenvergadering

maandag 25 mei 2020, 18:00 uur
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Naar aanleiding van het Corona Virus gaat deze ALV niet door.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Vanavond is er een Algemene Ledenvergadering.
Aanvang 18:00 uur in ons eigen pand Mariaplaats 14.
De stukken voor de vergadering komen te zijner tijd op het mededelingenbord.
Na afloop van de vergadering is er voor de deelnemers aan de vergadering een buffet.
Dit buffet wordt aangeboden door het bestuur.