Startpagina > lidmaatschap

Het lidmaatschap van sociëteit "De Vereeniging"

De sociëteit kent uitsluitend mannelijke leden. De leden respecteren de tradities van onze sociëteit:

  • respect voor elkaar, met veel ruimte voor discussie;
  • correcte omgang en kleding (op de maandagavonden: jasje-dasje);
  • de sociëteit is een hechte vriendenkring, en géén businessclub; alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn.

De entreefee bedraagt € 150, terwijl de jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 305. Leden tot 30 jaar betalen geen inschrijfgeld, voor hen is de jaarlijkse contributie € 100. Leden die in de loop van het jaar lid worden, betalen contributie naar rato van het aantal maanden lidmaatschap nog te gaan.

Serieus geïnteresseerden, die bovenstaande uitgangspunten willen respecteren, kunnen als gast een activiteit van "De Vereeniging" bijwonen - bijvoorbeeld een maandag- of donderdagavond. Indien de kennismaking bevalt, volgen nog enkele bezoeken, waarna twee leden de kandidaat voordragen voor het lidmaatschap. Een laagdrempelig alternatief is de Maria Business Borrel, elke laatste vrijdag van de maand vanaf vijf uur 's middags.

Voor deze kennismaking - of voor meer informatie - verzoeken wij u via dit formulier contact met ons op te nemen:

uw gegevens: