Startpagina > Bestuur en commissies

Bestuur en commissies

Ereleden
Richard Gerritse
Emile van Swelm
Bestuur
Jan van Dijkhuizen - Voorzitter
Jan-Marcel van de Riet - Secretaris
Paul Bijloo - Bestuurscommissaris Maandagavond & Activiteiten
Marc Bos - Bestuurscommissaris Leden & Ballotage & PR
Dirk Dotman - Bestuurscommissaris Genootschappen
John Werkhoven - Penningmeester
Activiteitencommissie
Paul Bijloo - Voorzitter
Michiel Huisinga - Commisielid sprekers
Michael van den Hurk - Lid
Frits de Leeuw - Commissielid sprekers
Clen Verkleij - Commissielid sprekers
Paul Wesselink - Commisielid sprekers
Commissie Leden en Ballotage
Marc Bos - Voorzitter
Dennis Huizing - Commissielid - ledenadministratie
Oscar Hover - Commissielid - ledenadministratie
Jan Willem Menkveld - Commissielid - inauguraties
Commissie Lief en Leed
Kenmerk van een vriendenclub is de persoonlijke aandacht, vooral bij gelukkige momenten, maar ook bij vervelende zaken. Deze commissie zorgt er voor dat de gelukkige momenten, zoals een huwelijk of geboorte, en de vervelende of tragische momenten de juiste aandacht krijgen.
Paul van Asten - Lid
Marc Bos - Lid
Kees Heutink - Lid
Ruud Kikkert - Lid
Italo De Lorenzo - Lid
PR Commissie
De PR Comissie ondersteunt het bestuur bij de profilering van onze Vereeniging.
Gerrit Harmsen - Lid, voorzitter
Martin van Leeuwen - Lid
Stijn Terlingen - Lid
Marc Bos - Lid