Startpagina > doelstelling

Doelstelling

In 1869 werd in Utrecht sociëteit “De Vereeniging” opgericht, bedoeld om, zo valt te lezen in de oprichtingsstukken, “Onder Utrecht’s inwoners uit den beschaafden stand een nuttigen en gezelligen omgang te bevorderen”.

Deze doelstelling staat, in gemoderniseerde vorm, ook in de eenentwintigste eeuw nog als een huis, al doen de woorden “uit den beschaafden stand” sommigen misschien denken aan een elitaire en aristocratische vereniging met een strenge ballotage. De sociëteit is echter niet blijven steken in de negentiende eeuw en tegenwoordig wordt de doelstelling als volgt geformuleerd: “Het doel van de sociëteit is de communicatie te bevorderen tussen heren uit het Utrechtse, met uiteenlopende opvattingen en vanuit diverse disciplines, met het oogmerk de zinnen te verzetten en de geest te prikkelen.” Het belangrijkste criterium voor het lidmaatschap is tegenwoordig de vraag of iemand zichzelf herkent in en thuis voelt bij de sociëteit, niet langer zijn maatschappelijke positie of inkomen.

De sociëteit is een ontmoetingsplaats voor heren uit Utrecht en omgeving, voor mannen die elkaar iets te vertellen hebben, die graag anderen met andere ideeën en andere invalshoeken ontmoeten. Dit alles in een ontspannen ambiance, onder het genot van een hapje en een drankje. Het vooroordeel dan wel het romantische beeld van een sociëteit in een mist van sigarenrook gaat dan ook niet langer op, want de sigaren worden alleen nog buiten opgestoken.

De sociëteit doet er van alles aan om bovengenoemde doelstellingen op een zo aantrekkelijk mogelijke manier in te vullen. Iedere maandag is in de Grote Zaal de Heerenmaaltijd, toegankelijk voor leden en hun gasten. Vaak wordt de Heerenmaaltijd opgeluisterd door gastsprekers uit politiek, bedrijfsleven, cultuur of bestuur.

De Heerenmaaltijd is echter niet de enige activiteit. De sociëteit kent verscheidene genootschappen, van golf en poker tot de geschiedenis van het onvolprezen pand. Ga voor een overzicht naar de agenda. Daarnaast wordt de informele donderdagavond steeds drukker bezocht, ook al omdat verschillende genootschappen dan bij elkaar komen in het Achterhuis. Sociëteit “De Vereeniging” is uitdrukkelijk een gezelligheidsvereniging en is daarom geen platform voor commerciële activiteiten.