Een van onze Genootschappen:

Netwerkclub 'Gentlemen's Agreement'

Gentlemen's Agreement stelt zich ten doel om op prettige wijze en in gestructureerde vorm kennissen en kennis te delen. Het gaat hierbij om het verkennen van elkaars netwerk en niet zozeer om met elkaar zaken te doen. Leden denken vanuit hun netwerk en ervaring op een betrouwbare en gezellige manier mee met elkaars inzichten en uitdagingen.

De netwerkclub komt eens per maand bij elkaar op een donderdagavond in de kelder van de KWIII Zaal in een sessie van ruim een uur. Daarna is er volop gelegenheid om samen een borrel te drinken en bijvoorbeeld te biljarten. De volgende dag gaan de leden enthousiast aan de slag met de nieuw verkregen kennis en verdiepen zich in de aan elkaar geleverde informatie. Aanvang 20:00 uur.