Startpagina > nieuwsoverzicht > Respect voor Kuzu

Respect voor Kuzu

Nieuwsoverzicht

woensdag 24 januari 2018

Het hol van de leeuw is wellicht ietwat overdreven, maar Tunahan Kuzu, fractievoorzitter van DENK in de Tweede Kamer, speelde afgelopen maandag niet echt een thuiswedstrijd als gastspreker bij de sociëteit. Het was voer voor een interessante avond, met respect over en weer.

Voor de thuisblijvers die zich misschien zorgen maakten: er was geen sprake van een (tijdelijke) islamisering van De Vereeniging. De tap ging niet op slot en er werd gewoon wijn geschonken bij het eten (zie foto). Na de, zoals inmiddels gebruikelijk, prima maaltijd was het de beurt aan de heer Kuzu.

Kuzu begon met te benadrukken dat een veranderend Nederland niets nieuws is. Men zou zelfs kunnen zeggen dat verandering een Nederlandse traditie is. Op het gebied van migratie is Nederland altijd een voorloper geweest. Immigratie is geen nieuw verschijnsel dat zich pas in de jaren zestig van de vorige eeuw voor het eerst voordeed. Al in de zestiende eeuw zochten joden uit Spanje en Portugal hier een veilig heenkomen en in de zeventiende eeuw waren het protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen migranten vooral uit het Mediterrane gebied; eerst uit Spanje en Italië, en vanaf de jaren zestig uit Turkije en Marokko. Onder hen de opa van Kuzu, wiens doel het was om hier geld te verdienen en daarna terug te keren naar Turkije, maar dat liep toch anders.

Kuzu raakte politiek bewust en betrokken ten tijde van de opkomst van Pim Fortuyn; een man met, volgens Kuzu, veel goede praktische ideeën, maar ook iemand die de verdeeldheid in Nederland in de hand heeft gewerkt met zijn vaak nogal ongenuanceerde meningen over integratie.

De politieke betrokkenheid van Kuzu resulteerde in 2012 in het Kamerlidmaatschap voor de PvdA. Toen hij echter in 2014, samen met collega Öztürk, in conflict kwam met de rest van de fractie, was hij, naar eigen zeggen, ineens “de ander”. Zijn Turkse afkomst werd een issue. Kuzu beschouwt zichzelf als een Nederlander met Turkse roots, maar Nederland is volgens hem een optelsom van deelidentiteiten, daar moeten we niet zo verkrampt over doen. Integendeel, voor DENK is die diversiteit de kracht van Nederland, maar het is wel zaak om al die verschillende leefwerelden wat dichter bij elkaar te brengen. Anders bestaat het risico dat we elkaar niet meer begrijpen.

Voor Kuzu staat het als een paal boven water dat we van Nederland alleen een succes kunnen maken als we kijken wat ons bindt en als we etniciteit overstijgen.

Wist Kuzu alle Heeren te overtuigen? Dat zeker niet, want hij kreeg een aantal veelal kritische vragen en zijn antwoorden overtuigden lang niet iedereen. Wel wist hij ook de meeste sceptici ervan te overtuigen dat hij niet de rabiate, Nederland hatende moslimextremist is, die sommige media van hem proberen te maken.

Het was al met al een gedenkwaardige avond met een spreker die zijn best heeft gedaan – een daar grotendeels in lijkt te zijn geslaagd – om een aantal hardnekkige vooroordelen over zichzelf en zijn partij weg te nemen.

Tekst: Hans-Peter Lassche
Foto: Arnold van Lindert