Startpagina > nieuwsoverzicht > Geanimeerde ALV

Geanimeerde ALV

Nieuwsoverzicht

woensdag 24 mei 2017

Maandag 22 mei was de dag van de voorjaars-ALV van sociëteit “De Vereeniging”. Ondanks het warme weer – de jasjes mochten uit van de voorzitter – waren toch enkele tientallen Heeren afgereisd naar de Mariaplaats 14.

Allereerst stond voorzitter Jan van Dijkhuizen stil bij het overlijden van ons zeer gewaardeerde en trouwe lid Jan Jansen op Tweede Kerstdag van het afgelopen jaar. Ook waren er lovende woorden voor Rob van der Hilst die zijn activiteiten voor de sociëteit op een lager pitje heeft gezet, maar die ons de afgelopen jaren verblijd heeft met een groot aantal prominente en interessante sprekers.

Voor een volledig verslag van de ALV, inclusief alle huishoudelijke en financiële zaken, verwijs ik graag naar de notulen die binnenkort op de site terug te lezen zullen zijn.

De meeste Heeren waren vooral benieuwd naar de stand van zaken rond de nieuwbouw – er komt een wedstrijd voor een nieuwe naam, ter vervanging van de wat ongelukkige term Achterhuis. Om een lang verhaal kort te maken, nadat de zaak tot twee keer toe door de Raad van State is bekeken, zijn de laatste geschilpunten in overleg met de omwonenden opgelost. Belangrijkste bezwaar van de omwonenden is steeds de mogelijke geluidsoverlast geweest. Afgesproken is dat de tuin alleen door de sociëteit gebruikt zal worden (en dus niet door Mammoni); om te beginnen maximaal drie keer per week, maar met een evaluatiemoment na twee jaar. Ook komt er een geluidsluis om het geluid van binnen binnen te houden. Deze maand kan de opdracht voor de bouw worden gegeven.

Frits de Leeuw gaf – in zijn laatste optreden als penningmeester; hij is opgevolgd door John Werkhoven – na vragen vanuit de zaal aan de financiële onderbouwing van de nieuwbouw zeer solide is.

Na alle plichtplegingen werd de vergadering in een positieve atmosfeer afgesloten en begaven de Heeren zich naar bar en buffet.

Tekst: Hans-Peter Lassche